Защита на данните

Защита на данните 

ВАШЕТО МНЕНИЕ Е МНОГО ВАЖНО ЗА НАС

Благодарим Ви, че посетихте нашия уеб сайт. Приемаме защитата на личните Ви данни много отговорно и затова сме загрижени не само да Ви предоставим изчерпателна онлайн оферта, но и да гарантираме Вашето право на информационно самоопределяне. Като правно основание за защита на данните служи най-вече Общият регламент относно защитата на данните (ОРЗД).

КОГА СЪБИРАМЕ, ОБРАБОТВАМЕ И ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ВАС?

В контекста на този уеб сайт обработката на данни от наша страна може по същество да бъде разделена на две категории:

 • За целите на обработка на информацията относно нашите оферти и заявки за недвижими имоти ще бъдат обработени всички необходими за това данни. Ако в процеса на обработка участват и външни доставчици на услуги, напр. доставчици на ИТ услуги, Вашите данни ще им бъдат предоставени до степен, която е необходима, за да бъдат обработени от тях.
 • С посещаването на нашия уеб сайт започва обмен на различна информация между Вашето устройство и нашия сървър. При този обмен може да се касае и за лични данни. Събраната по този начин информация се използва между другото и за оптимизиране на уеб сайта ни или за показване на реклами в браузъра на Вашето устройство.

Форма за контакт/контакт по електронна поща/телефонни разговори

Цел на обработката на данни/правни основания:

Личните данни, които ни предоставяте при попълването на формулярите за контакт, по телефона или с електронната поща, ние третираме, разбира се, поверително. Използваме Вашите данни изключително по предназначение за обработка на Вашето запитване. Правно основание за обработка на данни е член 6, алинея 1, буква е) от ОРЗД. Нашият и същевременно Вашият (законен) интерес към тази обработка на данни е резултат от целта да отговорим на Вашите запитвания, за да решим евентуално възникнали проблеми и по този начин да Ви удовлетворим и запазим като клиент или потребител на нашия уеб сайт.

Получатели/категории получатели:

Предоставянето на тези данни на трети лица е напълно изключено. По изключение данните могат да бъдат обработени по наша заявка от подизпълнители. Те са внимателно подбрани, оторизирани за целта от наша страна и обвързани с договор съгласно член 28 от ОРЗД.

Освен това може да е необходимо да изпратим извадки от Вашето запитване до наши договорни партньори (напр. доставчици при специфични за даден продукт запитвания), за да се обработи Вашето запитване. В тези случаи запитването се представя като анонимно, така че третата страна да не може да установи връзка с Вас. Ако в отделни случаи се налага разкриване на личните Ви данни, ние ще Ви информираме предварително за това, за да получим съгласието Ви.

Продължителност на съхранението/критерии за определяне продължителността на съхраняване в паметта:

Цялата лична информация, която ни изпращате при запитване (предложения, похвали или критики) чрез този уеб сайт или по електронна поща, ще бъде изтрита респ. превърната в анонимна не по-късно от 90 дни след изпратения окончателен отговор. Опитът показа, че обикновено 90 дни след нашите отговори вече не се получават въпроси по тях.

Посещаване на уеб сайта ни

Цел на обработката на данни/правни основания:

При посещаване на нашия уеб сайт браузърът, който се използва от Вашето устройство, автоматично и без Ваша намеса отбелязва

 • IP адреса на използващото интернет устройство, 
 • датата и часа на достъпа,
 • името и URL адреса на търсения файл,
 • уеб сайта/приложението, от което е направен достъпа (URL адрес на препращача),
 • използвания от Вас браузър и ако е необходимо, операционната система на Вашето устройство, както и името на Вашия интернет доставчик

изпратено до сървъра на нашия уеб сайт и временно съхранено в така наречения лог файл за следните цели:

 • Осигуряване на безпроблемна връзка,
 • Осигуряване на лесно и удобно ползване на уеб сайта/приложението ни, 
 • Оценка на сигурността и стабилността на системата. 

Правното основание за обработка на IP адреса е член 6, алинея 1, буква е) от ОРЗД. Нашият законен интерес произтича от изложените по-горе цели за обработка на данни.

Получатели/категории получатели:

Предоставянето на данни на трети лица е напълно изключено.

Продължителност на съхранението/критерии за определяне продължителността на съхраняване в паметта:

Данните се съхраняват за период от 30 дни и след това се изтриват автоматично.

ОНЛАЙН ПРИСЪСТВИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЕБ САЙТА

Бисквитки – общи указания

Ние използваме „бисквитки“ в уеб сайта си на основание член 6, алинея 1, буква е) от ОРЗД. Интересът ни към оптимизиране на нашия уеб сайт се счита за оправдан по смисъла на гореспоменатата разпоредба. При „бисквитките“ се касае за малки файлове, които се запаметяват във Вашето устройство (лаптоп, таблет, смартфон и др.), когато посещавате нашия уеб сайт. „Бисквитките“ не вредят на устройството Ви, не съдържат вируси, троянски коне или друг зловреден софтуер. В „бисквитката“ се съхранява информация, която е резултат от връзката с конкретното използвано устройство. Това съвсем не означава, че по този начин ние веднага получаваме информация за Вашата самоличност. От една страна използването на „бисквитки“ служи за по-приятното използване на нашето предложение от Вас. Ние използваме така наречените „сезонни бисквитки“, за да отбележим, че вече сте посетили отделни страници на нашия уеб сайт или вече сте се регистрирали с клиентския си профил. Те се изтриват автоматично след напускане на нашия уеб сайт. Освен това за целите на потребителския комфорт ние използваме „временни бисквитки“, които се съхраняват в устройството Ви за определен период от време. Ако посетите отново нашия сайт, за да се възползвате от услугите ни, той ще разпознае автоматично, че вече сте били при нас и какви запитвания и настройки сте направили, така че да не е нужно да ги въвеждате отново.

Ако имате клиентски профил и сте влезли или активирали функцията „Останете в профила си“, тогава информацията, съхранявана в „бисквитките“, ще бъде запазена в клиентския Ви профил.

От друга страна ние използваме „бисквитките“, за да следим статистически използването на нашия уеб сайт, с цел оптимизиране на предложенията ни, както и за да показваме онази информация, която е съобразена с конкретните Ви нужди. Тези „бисквитки“ ни позволяват да Ви разпознаем автоматично, че вече сте били при нас, когато отново посетите нашия сайт. Тези “бисквитки” се изтриват автоматично след определен период от време. Повечето браузъри приемат „бисквитките“ автоматично. Можете обаче да конфигурирате браузъра си така, че на компютъра Ви да не се съхраняват „бисквитки“ или винаги да се появява съобщение, преди да бъде създадена нова „бисквитка“. Дезактивирането на „бисквитките“ обаче може да означава, че не можете да използвате всички функции на нашия уеб сайт.

Обзорна справка за използваните „бисквитки“ с допълнителна информация (напр. за продължителността на съхранението) и противоречиви възможности можете да намерите в нашите Правила за „бисквитките“.

Google Analytics 

Цел на обработката на данни/правни основания:

За целите на дизайнерското оформление и постоянното оптимизиране на нашите уеб сайтове на основание член 6, алинея 1, буква е) от ОРЗД ние използваме Google Analytics – услуга за уеб анализи, предоставена от Google Inc. („Google“). Нашият легитимен интерес произтича от представените цели. В тази връзка се създават псевдонимни потребителски профили и се използват „бисквитки“. „Бисквитката“ генерира следната информация за използването на този уеб сайт:

 • Браузър – вид/версия,
 • Използвана операционна система,
 • URL адрес на препращача (страницата, която сте посетили преди това),
 • Името на хоста на компютъра за достъп (IP адрес), 
 • Часовото време на заявката на сървъра. 

Информацията се използва за оценка на ползването на нашите уеб сайтове, за съставяне на отчети за дейността на уеб сайта и за предоставяне на други услуги, свързани с използването на уеб сайта и потреблението на интернет, за целите на проучване на пазара и оформянето на тези уеб сайтове според нуждите на потребителите. IP адресите са анонимни, така че не е възможно идентифициране (т.нар. IP маскиране).

Можете да предотвратите инсталирането на „бисквитки“, като направите съответната настройка в софтуера на браузъра си; ние обаче ще отбележим, че в този случай не всички функции на този уеб сайт могат да бъдат използвани ползотворно. Също така можете да предотвратите събирането на данни, генерирани от „бисквитката“, свързани с използването на уеб сайта (включително IP адресът Ви), както и обработката на тези данни от Google, като изберетедобавка (Add-on) за браузър  „изтегли и инсталирай“. Като алтернатива на добавката (Add-on) за браузъра и по-специално при браузърите на мобилните устройства, можете да предотвратите проследяването от Google Analytics, като щракнете върху тази връзка. Използвана ще бъде опцията за отказ на „бисквитка“, която да предотвратява бъдещото събиране на данните Ви при посещаване на този уеб сайт. Отказването на „бисквитка“ е валидно само в този браузър и само за нашия уеб сайт и се съхранява на Вашето устройство. Ако изтриете „бисквитките“ в този браузър, трябва отново да зададете опцията за отказване на „бисквитка“. Допълнителна информация за защита на данните във връзка с Google Analytics ще намерите на уеб сайта на Google Analytics.

Получатели/категории получатели:

Информацията, генерирана в „бисквитката“, се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. При никакви обстоятелства IP адресът Ви няма да бъде свързан с други данни, предоставени от Google. Тази информация може да бъде прехвърлена и на трети лица, ако това се изисква от закона или ако трети лица обработват тези данни по възлагане. 

Продължителност на съхранението/критерии за определяне продължителността на съхраняване в паметта:

След анонимизирането на IP адреса вече не е възможно да се достигне до Вашата самоличност. В създадените на база Google Analytics отчети няма вече никакви лични данни.

ПОЛУЧАТЕЛИ ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

С изключение на описаната в „Google Analytics“ обработка ние няма да предоставяме Вашите данни на получатели, намиращи се извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство. Операциите по обработка, посочени в „Google Analytics“, водят до предаването на данни към сървърите на доставчиците на технологии за проследяване или насочване, ангажирани от нас. Тези сървъри се намират в САЩ. Данните се предават съгласно принципите на така наречения „Щит за личните данни“,  както и на базата на така наречените стандартни договорни клаузи на Европейската комисия.

КАКВИ ПРАВА ИМАМ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБРАБОТКАТА НА МОИТЕ ДАННИ? 

Преглед

Наред с правото за оттегляне на предоставените ни от Вас предварителни съгласия и при наличие на съответните законови предпоставки имате следните допълнителни права: 

 • Право на справка за Вашите съхранени при нас лични данни съгласно член 15 от ОРЗД,
 • Право на корекция на неправилни или изискващи допълнение непълни данни съгласно член 16 от ОРЗД,
 • Право на заличаване на Вашите запаметени при нас лични данни съгласно член 17 от ОРЗД,
 • Право на ограничаване на обработката на Вашите данни съгласно член 18 от ОРЗД,
 • Право на преносимост на данните съгласно член 20 от ОРЗД,
 • Право на възражение съгласно член 21 от ОРЗД.

Право на справка съгласно член 15 от ОРЗД

Съгласно член 15, алинея 1 от ОРЗД имате право по Ваше желание безплатно да получите справка за съхраняваните при нас Ваши лични данни. Тя включва по-специално:

 • целите, за които ще се обработват личните данни;
 • категориите лични данни, които ще се обработват;
 • получателите респ. категориите получатели, на които личните данни, свързани с Вас, са били или ще бъдат разкрити;
 • планираната продължителност на съхранението на Вашите лични данни или, ако няма конкретна информация за това, критериите за определяне на продължителността на съхранение;
 • наличието на право за коригиране или заличаване на лични данни, които се отнасят до Вас, и на право за ограничаване на обработката от администратора или на право за възражение спрямо такава обработка;
 • наличието на право за обжалване пред надзорен орган;
 • цялата налична информация за произхода на данните, ако тези лични данни не са събрани от съответното лице, за което се отнасят те;
 • наличието на автоматизирано вземане на решения, включващо профилиране съгласно член 22, алинея 1 и 4 от ОРЗД, и поне в тези случаи съдържателна информация относно съответната логика, обхвата и очакваното въздействие на такава обработка върху субекта на данните.

Ако личните данни се предават на трета държава или на международна организация, Вие имате право да бъдете информирани за съответните предпазни мерки във връзка с тяхното прехвърляне съгласно член 46 от ОРЗД.

Право на корекция съгласно член 16 от ОРЗД

Имате право да поискате незабавна корекция на неверни лични данни, касаещи Вашата самоличност. Като се вземат предвид целите на обработката, Вие имате право да поискате попълване на непълни лични данни чрез допълнително представяне на декларирани от Вас данни.

Право на заличаване съгласно член 17 от ОРЗД

Имате право да поискате личните данни, които се отнасят до Вас, да бъдат изтрити незабавно, ако е налице някоя от следните причини:

 • личните данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработени по друг начин;
 • Вие оттегляте предварителното си съгласие, на което се основава обработката, съгласно член 6, алинея 1, буква a) или член 9, алинея 2, буква a) от ОРЗД и няма друго правно основание за обработка на данните;
 • Вие възразявате срещу обработването на данните съгласно член 21, алинея 1 или алинея 2 от ОРЗД и няма друга основателна законна причина за обработка на данните съгласно член 21, алинея 1 от ОРЗД;
 • личните данни са били обработени неправомерно;
 • заличаването на лични данни се налага в изпълнение на правно задължение;
 • личните данни са събрани във връзка с услугите на информационната общност, предлагани съгласно член 8, алинея 1 от ОРЗД.

Ако сме направили личните данни обществено достояние, ние сме длъжни да ги заличим, като вземем предвид наличната технология и разходите за предприемане на разумни стъпки, при което ще информираме трети страни, обработващи Вашите данни, че също трябва да заличат всички връзки към тази лична информация, както и към копията или възпроизвеждането на такива лични данни.

Право на ограничаване на обработката съгласно член 18 от ОРЗД

Имате право да поискате от нас да ограничим обработката на данни, ако е налице едно от следните условия:

 • точността на Вашите лични данни се оспорва от Вас;
 • обработката е неправомерна и изисквате ограничения за използването на лични данни вместо тяхното изтриване;
 • администраторът вече не се нуждае от личните данни за целите на обработката, но субектът на данните ги изисква за предявяване, упражняване или защита на съдебни претенции или
 • Вие сте подали възражение срещу обработката съгласно член 21, алинея 1 от ОРЗД, но не е установено дали са налице основателни причини от страна на администратора, които да вземат превес над тези, представени от субекта на данните.

Право на преносимост на данните съгласно член 20 от ОРЗД

Имате право да получите личната информация, която сте ни предоставили, в структуриран, достъпен и машинночетим формат, като имате право да предоставите тази информация на друг администратор на данни без затруднения от наша страна, при условие че

 • обработката на данни се основава на предварително съгласие съгласно член 6, алинея 1, буква a) или член 9, алинея 2, буква a) или на договор съгласно член 6, алинея 1, буква б) от ОРЗД и
 • обработката се извършва чрез автоматизирани процедури.

При упражняване правото си за преносимост на данните Вие имате право да поискате личната информация да бъде предадена директно от нас на друг администратор, доколкото това е технически осъществимо.

Право на възражение съгласно член 21 от ОРЗД

Съгласно условията на член 21, алинея 1, от ОРЗД срещу обработването на данни може да се възрази поради причини, които произтичат от конкретната за Вас ситуация.

Гореизложеното Общо право на възражение важи за всички цели на обработката, описани в настоящата политика за защита на личните данни, които се обработват на основание член 6, алинея 1, буква е) от ОРЗД. За разлика от специалното право за възражение срещу обработването на данни за търговски цели (вж. параграфи 9 и 11.6 по-горе) според ОРЗД ние сме длъжни да приложим такова общо възражение само ако ни предоставите причини от първостепенно значение за това, като напр. потенциална опасност за живота или здравето. Освен това имате възможност да се обърнете към надзорния орган, отговарящ за Lidl Digital International GmbH & Ко. КД, или да се свържете с отговорника по защита на личните данни в Lidl Digital International GmbH & Ко. КД.

ИМЕ И ДАННИ ЗА КОНТАКТ НА АДМИНИСТРАТОРА ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ, КАКТО И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВРЪЗКА С ОТГОВОРНИКА ПО ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ДРУЖЕСТВОТО 

Тези правила за поверителност на данните са валидни при обработка от [име, адрес на дружеството] (отговорник), представлявано от [представител] за уеб сайт https://www.lidl.bg/bg/Contact.htm. С оперативния служител по защитата на личните данни при администратора може да се свържете на горепосочения адрес на вниманието на Отговорника по защита на личните данни или чрез защита на personaldata.protection@lidl.bg.