Защита на данните

Защита на данните на www.realestate-lidl.bg

(Версия 2.0; от 01.11.2020)

Защитата на лични данни е важна за нас

Благодарим Ви, че посетихте нашия уебсайт www.realestate-lidl.bg. Следващата информация за защита на данните Ви информира за вида и обхвата на обработката на Вашите лични данни при използване на нашия уебсайт. Личните данни са информация, която е или може да бъде свързана с Вашата личност пряко или косвено. Общият регламент за защита на данните (GDPR) служи по-специално като правна рамка за защита на данните.

1. Достъп до нашия уебсайт

Цели на обработката на данни / правни основания:

Когато посетите нашия уебсайт, браузърът, използван на Вашето устройство, автоматично и без Вашата намеса, изпраща на сървъра на нашия уебсайт

 • IP адреса на заявяващото интернет устройство,
 • дата и час на достъп, името и URL адреса на файла, до който има достъп,
 • уебсайта / приложението, от който е осъществен достъпът (препращащ URL адрес),
 • браузъра, който използвате и, ако е приложимо, операционната система на Вашия компютър с интернет и
 • името на Вашия доставчик на достъп

и временно се съхраняват в така наречения лог файл за следните цели:

 • Осигуряване на безпроблемно установяване на връзка,
 • Осигуряване на удобно използване на нашия уебсайт / приложение и
 • Оценка на сигурността и стабилността на системата.

Правното основание за обработка на IP адреса е член 6, параграф 1, буква е) GDPR. Нашият легитимен интерес се крие в изброените по-горе цели на обработката на данни. Ако представянето служи за изготвяне на договор, правното основание за обработката на данните е член 6, параграф 1, буква б) GDPR.

Получатели / категории получатели:

Вашите данни ще бъдат обработвани също от други дружества от групата на Лидл в Германия във връзка с техническата поддръжка на сайта.

Срок на съхранение / критерии за определяне на срока на съхранение:

Данните се съхраняват за период от седем дни и след това се изтриват автоматично.

2. Форма за контакт

Цели на обработката на данни / правни основания:

Личните данни, които ни предоставяте при попълване на нашата форма за контакт, разбира се ще бъдат третирани поверително. Ние използваме Вашите данни изключително с цел обработка на Вашата заявка. Правното основание за обработка на данни е член 6, параграф 1, буква е) или член 6, параграф 1, буква б) от GDPR. Нашият и Вашият едновременен (легитимен) интерес към тази обработка на данни произтича от целта да отговорим на Вашите запитвания и да разрешим евентуални проблеми.

Получатели / категории получатели:

Данните не се предоставят на трети лица.

Срок на съхранение / критерии за определяне на срока на съхранение:

Данните, които ни изпращате чрез нашата форма за контакт, ще се съхраняват от нас за времето, необходимо за обработка на Вашата заявка. За специални запитвания, напр. що се отнася до строителните проекти, може да се прилагат срокове за съхранение до единадесет години, съгласно Търговския закон (ТЗ) и Данъчния процесуален кодекс (ДПК).

3. Използване на бисквитки и подобни техники за обработка на данни за използването

Цели на обработката на данни / правни основания:

„Лидл България ЕООД ЕНД КО“ КД, ул. „3-ти март“ № 1, 2129 с. Равно поле, община Елин Пелин е администратор на лични данни при обработката на данни във връзка с използването на така наречените бисквитки на www.realestate-lidl.bg.

„Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се съхраняват на Вашето устройство (лаптоп, таблет, смартфон и др.), когато посетите нашия уебсайт. Бисквитките не причиняват никакви щети на Вашето устройство и не съдържат вируси, троянски коне или друг злонамерен софтуер. В бисквитката се съхранява информация, която води до връзка с конкретното използвано устройство. Това обаче не означава, че веднага научаваме Вашата самоличност.
Ще намерите преглед на информацията за използваните бисквитки и други технологии, заедно със съответните цели за обработка, срокове за съхранение и всички доставчици на трети страни, участващи в нашата политика за бисквитките.

Използването на бисквитки служи - в зависимост от категорията на бисквитката - за следните цели:

 • Технически необходими: Това са бисквитки и подобни методи, без които не можете да използвате нашите услуги (например за правилно показване на нашия уебсайт / функциите, от които се нуждаете.
 • Удобство: С помощта на тези техники можем да вземем предвид Вашите действителни или предполагаеми предпочитания за удобно използване на нашия уебсайт. Например, въз основа на Вашите настройки, можем да покажем нашия уебсайт на език, който ви подхожда.
 • Статистика: Тези техники ни позволяват да съставяме анонимни статистически данни за използването на нашите услуги с цел да ги приспособим към Вашите нужди. Това ни позволява, например, да определим как можем да адаптираме нашите уебсайтове още по-добре към навиците на потребителите.

Можете да намерите преглед на информацията за бисквитките и други използвани технологии, заедно със съответната цел на обработка, продължителност на съхранението и всички трети страни, участващи в процеса, тук.
Когато се използват бисквитки за обработка на данни за потребление, се обработват по-специално следните видове

лични данни, в зависимост от целта:

Технически необходимо:

 • Оптимизиране на времето за реакция чрез разпределяне на трафика на уебсайта на няколко сървъра;
 • Потребителско въвеждане за запазване на състоянието на съгласието на потребителя за бисквитки на текущия домейн (напр. съгласие на бисквитки).

Комфорт:

 • Настройки за адаптация на потребителския интерфейс (напр. активен избор на език);
 • Съхранение на взаимодействията между потребител и Bing Maps с цел оптимизиране на функционалността на картата.

Статистика:

 • Псевдонимизирани потребителски профили с информация за използването на нашия уебсайт. Те включват по-специално:
 • тип / версия на браузъра,
 • използвана операционна система,
 • Препращащ URL адрес (предишната страница),
 • име на хост на компютъра за достъп (IP адрес),
 • време на заявката на сървъра,
 • индивидуален потребителски идентификатор и
 • събития, задействани на уебсайта (поведение при сърфиране).
 • IP адресът редовно се анонимизира, така че да не може да бъде проследен до Вас лично.

Правното основание за използването на бисквитки за комфорт и статистика е Вашето съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, буква а) GDPR. Правното основание за използването на технически необходими бисквитки е член 6, параграф 1, буква б) GDPR, т.е. обработваме Вашите данни, за да предоставяме нашите услуги в хода на започване или изпълнение на договора.

Можете да оттеглите / коригирате съгласието си по всяко време с ефект за в бъдеще, без да се засяга законността на обработката, извършена въз основа на съгласието до момента на оттеглянето. Просто кликнете тук и направете своя избор. Премахвайки съответния отметка, Вие просто и лесно отменяте съгласието си за съответните цели на обработката.

Получатели / категории получатели:

В контекста на обработката на данни чрез бисквитки и подобни техники за обработка на данни за потребление, ние можем да използваме специализирани доставчици на услуги. Те обработват Вашите данни от наше име като подизпълнители, всеки от тях е внимателно подбран и е задължен по договор в съответствие с член 28 от GDPR. Всички компании, посочени като доставчици в нашата политика за бисквитките, са действащи като наши подизпълнители.
Като част от нашето сътрудничество с Google LLC, горепосочените данни обикновено се обработват и на сървъри в САЩ за статистически цели.

Срок на съхранение / критерии за определяне на срока на съхранение:

Периодът на съхранение на бисквитките може да бъде намерен в нашата политика за бисквитки. Доколкото в колона „Валидност“ е посочена информацията „Persistent“, бисквитката ще се съхранява постоянно, докато съответното съгласие не бъде отменено.

4. Bing Maps

Ние използваме Bing Maps на този уебсайт. Това ни позволява да Ви показваме интерактивни карти директно на уебсайта и Ви позволява удобно да използвате функцията на картата, напр. за да намерите магазини в желаната от Вас област или да поставите наши магазини, така че да са видими на картите.
Bing Maps се използва в интерес на привлекателно представяне на нашите онлайн оферти и за улесняване на намирането на местата, които сме посочили на уебсайта. Това представлява легитимен интерес по смисъла на член 6, параграф 1, буква е) GDPR.
Когато посетите нашия уебсайт, доставчикът на Bing Maps, Microsoft Corporation, получава информацията, че сте имали достъп до съответната подстраница на нашия уебсайт. За да използвате функциите на Bing Maps, в контекста на интернет комуникацията, е необходимо Вашият IP адрес да бъде обработен. Това обикновено се обработва на сървър на Microsoft в САЩ.
Ние нямаме влияние върху конкретната обработка на данни от Bing Maps. За повече информация относно целта и обхвата на обработката на данни от Bing Maps, моля, обърнете се към политиката за поверителност на доставчика. Там ще намерите и допълнителна информация за Вашите права в това отношение и опции за настройка за защита на поверителността Ви. Адрес и информация за защита на данните на доставчика на Bing Maps: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA, https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

5. Предаване на получатели в трета държава

Ако предаваме данни на получатели в трета държава (седалище извън Европейското икономическо пространство), можете да разберете това в информацията за получателите / категориите получатели в описанието на съответната обработка на данни. Европейската комисия удостоверява, че някои трети държави имат стандарт за защита на данните, който е сравним с нивото в Европейското икономическо пространство чрез така наречените решения за адекватност. Списък с тези държави може да бъде намерен на адрес https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_bg. Ако в дадена държава няма сравним стандарт за защита на данните, ние гарантираме, че защитата на данните е адекватно подсигурена от други мерки. Това е възможно напр. относно обвързващи фирмени разпоредби, стандартни договорни клаузи на Европейската комисия за защита на личните данни, сертификати или признати кодекси за поведение. Моля, свържете се с нашия служител по защита на данните (раздел 7), ако искате да получите повече информация за това.

6. Права на субектите на данни

Общ преглед

В допълнение към правото да оттеглите съгласие си, дадено на нас, Вие имате следните допълнителни права, ако са изпълнени съответните законови изисквания:

 • Право на информация за личните Ви данни, съхранявани от нас в съответствие с член 15 от GDPR ,
 • Право на коригиране на неверни или непълни данни в съответствие с член 16 от GDPR,
 • Право да изтриете Вашите данни, съхранявани от нас, в съответствие с член 17 GDPR
 • Право да ограничите обработката на Вашите данни в съответствие с член 18 от GDPR,
 • Право на преносимост на данните в съответствие с член 20 от GDPR,
 • Право на възражение съгласно член 21 от GDPR.
 • Право на информация в съответствие с член 15 от GDPR

В съответствие с член 15, параграф 1 от GDPR

имате право да поискате безплатно информация за Вашите лични данни, съхранявани от нас. Това включва по-специално:

 • целите, за които се обработват личните данни;
 • категориите лични данни, които се обработват;
 • получателите или категориите получатели, на които личните данни, свързани с Вас, са били разкрити или все още се разкриват;
 • планираната продължителност на съхранението на Вашите лични данни или, ако няма конкретна информация, критерии за определяне на продължителността на съхранение;
 • съществуването на право на корекция или изтриване на Вашите лични данни, право на ограничаване на обработката от администратора или право на възражение срещу тази обработка;
 • правото да подадете жалба до надзорен орган;
 • цялата налична информация за произхода на данните, ако личните данни не се събират от субекта на данните;
 • съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране в съответствие с член 22, параграфи 1 и 4 от GDPR и - поне в тези случаи - значима информация за съответната логика и обхвата и предвидените ефекти от такава обработка за субекта на данните.

Ако личните данни се предават на трета държава или на международна организация, имате право да бъдете информирани за подходящите гаранции във връзка с предаването в съответствие с член 46 от GDPR.
Право на коригиране в съответствие с член 16 GDPR.
Имате право да поискате да коригираме незабавно всички неверни лични данни, касаещи Вас. Вземайки предвид целите на обработването, имате право да поискате попълването на непълни лични данни - включително чрез допълнителна декларация.

Право на заличаване съгласно член 17 от GDPR

Имате право да поискате незабавно да изтрием лични данни, отнасящи се до Вас, ако се прилага една от следните причини:

 • личните данни вече не са необходими за целите, за които са събрани или обработени по друг начин;
 • Оттегляте съгласието си, на което се основава обработката в съответствие с член 6, параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а) от GDPR и няма друго правно основание за обработката;
 • Възразявате срещу обработването в съответствие с член 21, параграф 1 или 2 от GDPR и в случая на член 21, параграф 1 от GDPR няма основни законни причини за обработката;
 • личните данни са обработени незаконно;
 • изтриването на лични данни е необходимо за изпълнение на законово задължение;Личните данни са събрани във връзка с услугите на информационното общество, предлагани в съответствие с член 8, параграф 1 от GDPR.

Ако сме направили личните данни публични и сме длъжни да ги изтрием, ще вземем подходящи мерки, като вземем предвид наличната технология и разходите за внедряване, за да информираме третите лица, обработващи Вашите данни, че изисквате също от тях изтриването на  всички връзки към личните данни или копия или реплики на тези лични данни.

Право на ограничение на обработката в съответствие с член 18 от GDPR

Имате право да поискате да ограничим обработката, ако е изпълнено едно от следните условия:

 • оспорвате коректността на личните данни;
 • обработването е незаконно и вместо изтриване Вие поискате ограничението на използването на лични данни;
 • администраторът вече не се нуждае от личните данни тях за целите на обработката, но субектът на данните се нуждае от тях, за да отстоява, упражнява или защитава правни претенции или
 • Вие сте подали възражение срещу обработката в съответствие с член 21, параграф 1 от GDPR, стига все още да не е установено дали законните основания на администратора на лични данни надвишават тези на субекта на данни.

Право на преносимост на данните в съответствие с член 20 от GDPR

Имате право да получавате личните данни, свързани с Вас, които сте ни предоставили в структуриран, общ и машинно четим формат, и имате право да прехвърлите тези данни на друг администратор без пречки от нас, при условие, че

 • обработката се основава на съгласие съгласно член 6, параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а) или на договор съгласно член 6, параграф 1, буква б) GDPR и
 • обработката се извършва с помощта на автоматизирани процедури.

Когато упражнявате правото си на преносимост на данните, имате право личните данни да се предават директно от нас на друг администратор на лични данни, доколкото това е технически осъществимо.

Право на възражение съгласно член 21 от GDPR

При условията на член 21, параграф 1 от GDPR можете да възразите срещу обработката на данни по причини, произтичащи от конкретната ситуация.
Горното общо право на възражение се прилага за всички цели за обработка, описани в тези разпоредби за защита на данните, които се обработват въз основа на член 6, параграф 1, буква е) от GDPR. За разлика от специалното право на възражение, насочено към обработка на данни за рекламни цели, ние сме длъжни да изпълним такова общо възражение съгласно GDPR, само ако се свържете с нас за това и назовете причини от първостепенно значение, напр. възможна опасност за живота или здравето. Можете също така да се свържете с надзорния орган, отговорен за Lidl Stiftung & Co. KG, или със служителя по защита на данните на Lidl Stiftung & Co. KG & Co. KG.

Право на обжалване пред надзорния орган за защита на данните в съответствие с член 77 GDPR

Също така имате право по всяко време да подадете жалба до отговорния надзорен орган за защита на данните. За целта можете да се свържете с Комисията за защита на личните данни или надзорния орган за защита на данните по Вашето местоживеене, или с органа в Баден-Вюртемберг като федерална провинция, в която са базирани компаниите на Lidl.

7. Администратор на лични данни и служител по защита на данните

Тази политика за защита на данните се прилагат за обработката на данни от „Лидл България ЕООД ЕНД КО“ КД, ул. „3-ти март“ № 1, 2129 с. Равно поле, община Елин Пелин („администратор“) и за уебсайта www.realestate-lidl.bg.
Можете да се свържете с отговорното лице, чрез формата за контакт на адрес https://www.realestate-lidl.bg/kontakt2. Може да се свържете с длъжностното лице по защита на данните на администратора в контекста на използването на уебсайта www.realestate-lidl.bg или за упражняването на правата Ви, както е посочено по-горе на personaldata.protection@lidl.bg.