За нас

ЛИДЛ България ЕООД & Ко. КД

Вписано в Търговския регистър под ЕИК 131071587 и с ДДС номер BG131071587

Адрес на редакцията:

ЛИДЛ България ЕООД енд КО. КД
ул. „3-ти март“ № 1
2129 Равно поле

Контакт:

Телефон: 080014141 илиw

Правен коментар

Ако нашата уеб страница съдържа препратки към страници на трети страни, отговорност за съдържанието им носят съответните чужди оператори. Lidl проверява за правни нарушения съдържанието на всички външни страници, към които създава препратки. Въпреки това Lidl няма контрол върху външните страници, така че не носи отговорност за тяхното съдържание. Ако разберем за нарушения обаче, ние отстраняваме незабавно съответните линкове от нашата уеб страница. Единствено собствениците на съответните интернет страници носят отговорност за незаконно, грешно или непълно съдържание, както и за щети, произтекли от ползването на подадена грешна информация на тях.