Дългосрочни търговски отношения

КОНТРАГЕНТИ и доставчици

Ние градим дългосрочно и основаващи се на партньорството търговски отношения и с нашите фирми за услуги и доставчици.

Тясното сътрудничество с нашите доставчици за нас е от съществено значение, за да изпълняваме нашите стандарти за качество. Ето защо справедливото и надеждно взаимодействие е основа за нашите търговски отношения.

Искате да сътрудничите с Lidl недвижимости в качеството си на доставчик или фирма за услуги?

Напишете ни за това - ще се радваме на Вашето запитване.

  • Високо и подземно строителство
  • Вътрешно преустройство
  • Отопление, вентилация, санитарна и електрическа част
  • Резервоарна техника и конструкция на контейнери
  • Светлинна реклама и мултимедия
  • Сграден мениджмънт
  • Архитектура и инженеринг
  • Противопожарна техника
  • Сградна техника
  • Проектиране на носещи конструкции
  • Геодезия
  • Експертни оценки

Искате да сътрудничите с нас?

Вашето запитване към нас

Ще се радваме да получим известие от Вас.